Publikacje

Biblioteka publikacji PlasticsEurope dotyczących wielu aspektów przemysłu tworzyw, w tym najważniejszych zastosowań tworzyw, ochrony klimatu, zagospodarowania odpadów

publikacje

Tworzywa - Fakty 2020Analiza producji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie