Publikacje

Biblioteka publikacji PlasticsEurope dotyczących wielu aspektów przemysłu tworzyw, w tym najważniejszych zastosowań tworzyw, ochrony klimatu, zagospodarowania odpadów

publikacje

Raport Roczny PEP 2019Raport z działalności Fundacji PlasticsEurope Polska w 2019 roku