Publikacje

Biblioteka publikacji PlasticsEurope dotyczących wielu aspektów przemysłu tworzyw, w tym najważniejszych zastosowań tworzyw, ochrony klimatu, zagospodarowania odpadów

publikacje

Raport Roczny PEP 2018


Raport PEP 2018_PL.pdf (1 891,86 KB)

Raport z działalności Fundacji PlasticsEurope Polska w 2018 roku