Stanowiska

Oświadczenia PlasticsEurope zawierają stanowisko stowarzyszenia na temat najważniejszych zagadnień dotyczących przemysłu tworzyw sztucznych

stanowiska

Oświadczenia
 

W oświadczeniach PlasticsEurope zawarte jest określone stanowisko stowarzyszenia na temat aktualnych zagadnień i zmian, w których istotną rolę odgrywają tworzywa sztuczne.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat korzyści wynikających ze stosowania tworzyw sztucznych oraz działalności PlasticsEurope.