Publikacje

Biblioteka publikacji PlasticsEurope dotyczących wielu aspektów przemysłu tworzyw, w tym najważniejszych zastosowań tworzyw, ochrony klimatu, zagospodarowania odpadów

publikacje

Tworzywa sztuczne - Fakty 2017Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie

Dostępny jest również Raport w języku angielskim