Publikacje

Biblioteka publikacji PlasticsEurope dotyczących wielu aspektów przemysłu tworzyw, w tym najważniejszych zastosowań tworzyw, ochrony klimatu, zagospodarowania odpadów

publikacje

PlasticsEurope Polska annual report 2019PlasticsEurope Polska report on activities in 2019