Publikacje

Biblioteka publikacji PlasticsEurope dotyczących wielu aspektów przemysłu tworzyw, w tym najważniejszych zastosowań tworzyw, ochrony klimatu, zagospodarowania odpadów

publikacje

Raport Roczny PEP 2016Przemysł tworzyw sztucznych w Polsce
 

Dostępne również w języku angielskim:
PlasticsEurope Polska Annual Report 2016