Portal edukacyjny PlasticsEurope

Materiały informacyjne

Fundacja PlasticsEurope Polska prowadzi liczne projekty i działania edukacyjne związane z promowaniem tworzyw sztucznych jako innowacyjnych materiałów XXI w. Obejmują one zarówno programy edukacyjne dla szkół, jak i zaangażowanie w realizację europejskich inicjatyw edukacyjnych oraz działań CSR firm członkowskich, a także współpracę z uczelniami technicznymi i innymi podmiotami promującymi wiedzę o tworzywach sztucznych. Dwa główne programy edukacyjne dla szkół prowadzone przez Fundację to:

Konkurs European Youth Debating Competition (EYDC)
 

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Tworzyw Sztucznych PlasticsEurope we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Producentów Petrochemikaliów EPCA, organizuje „European Youth Debating Competition” (EYDC, www.eydc.eu). Projekt EYDC – konkurs w formie debat młodzieżowych – to wielowymiarowa inicjatywa, której celem jest zaangażowanie młodych ludzi do wspólnej dyskusji nad najważniejszymi kwestiami nurtującymi współczesne społeczeństwo. Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku 16-19 lat i odbywa się w dwóch etapach: krajowym i międzynarodowym. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2016 r. W 2017 r. w debatach EYDC zatytułowanych "People, Planet, Profit in the Digital Age: With or without petrochemistry and plastics?” wzięło udział ponad 400 uczniów z całej Europy. Zwycięzcy muszą wykazać się umiejętnością publicznego debatowania, a także znajomością dyskutowanych zagadnień i umiejętnością logicznego i przekonującego argumentowania.

Informacje na temat tegorocznej edycji konkursu EYDC już wkrótce.

Więcej informacji: https://epca.eu/education/EYDC oraz www.eydc.eu

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat korzyści wynikających ze stosowania tworzyw sztucznych oraz działalności PlasticsEurope.