• Światowa produkcja tworzyw sztucznych w roku 2018 osiągnęła blisko 360 mln ton, natomiast w Europie zaobserwowano niewielki spadek produkcji - wyniosła ona 61,8 mln ton w wobec 64,4 mln ton w roku 2017
  • Od roku 2006 w Europie ilość tworzyw poddanych recyklingowi zwiększyła się dwukrotnie
  • Europejski przemysł tworzyw sztucznych jest głęboko zaangażowany w przyspieszenie transformacji w kierunku bardziej efektywnego wykorzystania tworzyw sztucznych w gospodarce

Na dzisiejszej konferencji prasowej PlasticsEurope podczas Targów K, największych światowych targów przemysłu tworzyw sztucznych i gumy, zostały zaprezentowane najważniejsze osiągnięcia i nowe pomysły branży zmierzające do zwiększenia stopnia wykorzystania tworzyw sztucznych w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

W przemówieniu otwierającym Dr Rüdiger Baunemann, dyrektor Regionu Centralnego PlasticsEurope przedstawił podstawowe fakty na temat produkcji i zapotrzebowania na tworzywa sztuczne w Europie oraz zagospodarowania odpadów tworzyw, prezentując przy tym najnowsze wydanie dorocznego raportu „Tworzywa sztuczne  - fakty” 

W roku 2018 nastąpił dalszy wzrost produkcji tworzyw sztucznych na świecie, podczas gdy w Europie produkcja spadła, a prognozy na rok 2019 wskazują, że trend ten się utrzyma, biorąc pod uwagę spodziewane wyniki gospodarki europejskiej. „Producenci tworzyw sztucznych odczuwają negatywne skutki spowolnienia gospodarczego, nie tylko w Europie, ale i na świecie” stwierdził Baunemann, dodając „ograniczenie wzrostu gospodarczego stało się faktem, a liczne branże powiązane odnotowują nawet znaczące spadki”

Jest to jeden z powodów, dla których zapotrzebowanie w przetwórstwie na tworzywa sztuczne w roku 2018 osiągnęło wartość zbliżoną tej w roku 2017. Pozytywne zmiany obserwuje się natomiast w kwestii zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych: w roku 2018 w Europie zebrano 29,1mln ton tych odpadów, w porównaniu do 27,1 mln ton w roku 2016, a ilości odpadów przeznaczonych do recyklingu wzrosły w tym czasie o ok. 12% osiągając poziom 9,4 mln ton. 

Komentując te dane Javier Constante, Prezes PlasticsEurope, wskazał na postęp w realizacji dobrowolnego zobowiązania „Plastics 2030” zwracając uwagę, że branża znacznie wykracza poza cele wskazane w Strategii na rzecz tworzyw sztucznych. Z inspiracji i przy udziale różnych uczestników łańcucha wartości branży powstały dobrze funkcjonujące platformy współpracy zajmujące się recyklingiem i racjonalnym wykorzystaniem różnych grup tworzyw sztucznych.

Ponadto PlasticsEurope zobowiązało wszystkie swoje organizacje członkowskie do przystąpienia do programu Operation Clean Sweep ® (OCS), stając się w ten sposób pierwszym na świecie stowarzyszeniem branżowym, które uznało program OCS za kluczową wartość branży.

“Przemysł tworzyw sztucznych jest zdeterminowany, aby w zdecydowany sposób przyspieszyć znalezienie rozwiązania dla problemu zaśmiecenia środowiska morskiego, zmienić modele biznesowe i przekroczyć założone poziomy recyklingu” deklaruje Constante.