Po ogromnym sukcesie trzech pierwszych edycji konkursu European Youth Debating Competition organizowanego od 2016 r. (www.eydc.eu), pierwsza debata krajowa tegorocznej edycji EYDC odbyła się 26 marca w Tarragonie w Hiszpanii. Europejskie Stowarzyszenie Producentów Petrochemikaliów (EPCA) oraz PlasticsEurope, stowarzyszenie producentów tworzyw sztucznych w Europie, ponownie wspólnie organizują serię debat uczniowskich - od kwietnia do września 2019. Temat tegorocznej debaty to „Living, learning, working and moving in Smart Cities of the future: with or without plastics and petrochemicals?” (Życie, nauka, praca i przemieszczanie się w inteligentnych miastach przyszłości - z udziałem petrochemii i tworzyw sztucznych czy bez?)

W debatach krajowych weźmą udział młodzi ludzie w wieku 16-19 lat z 7 krajów europejskich: Belgii i Holandii (występujących wspólnie jako ‘Benelux’, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Polski, Włoch i Wielkiej Brytanii. 25 zwycięzców debat krajowych weźmie udział w europejskiej debacie finałowej, która odbędzie się 7 października 2019 w Berlinie, podczas 53. Spotkania Rocznego EPCA, a pięciu najlepszych młodych mówców zostanie nagrodzonych podczas ceremonii zamknięcia.

20190404EYDC.png

Zwycięzcy pierwszej debaty EYDC 2019 w Tarragonie w Hiszpanii: Tomás Pérez Stoppa, Clara Fernández Mas, Juliette Bonifacio Martins, Cèlia Puig Aiguadé, Quim Mas Paradis, Nadia Zougagh

 

Projekt EYDC to wielowymiarowa inicjatywa, której celem jest zaangażowanie młodych ludzi do wspólnej dyskusji nad najważniejszymi wyzwaniami współczesnego świata dzięki wyposażeniu ich w umiejętności publicznego wygłaszania niezależnych opinii i obrony swoich argumentów. Z kolei zaś dla przemysłu jest okazją spotkania i nawiązania kontaktów z młodym pokoleniem, wysłuchania i poznania jego poglądów czy wizji przyszłości. Celem konkursu organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Petrochemikaliów EPCA oraz stowarzyszenie PlasticsEurope promowanie w Europie edukacji w zakresie nauk przyrodniczych, techniki, inżynierii i matematyki (ang. STEM - Science Technology Engineering and Mathematics), ale przede wszystkim sprawienie aby młodzi ludzie postrzegali nowoczesne technologie jako coś łatwo dostępnego i blisko związanego z ich codziennym życiem. Równie ważne jest wyposażenie młodych ludzi w umiejętności przekonywania i debatowania, co pomoże im pozwoli im być aktywnymi uczestnikami współczesnego świata – często zmiennego i pełnego podziałów.

Przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym oznacza wiele wyzwań ale i szansę. Z jednej strony niewystarczające obecnie zarządzanie i gospodarka odpadami wraz z rozwijającymi się innowacyjnymi technologiami, dzięki którym odpady stają się cennym surowcem, są motorem rozwoju modelu gospodarki o obiegu zamkniętym, z drugiej zaś strony dzięki edukacji i innowacyjnym rozwiązaniom budujemy zrównoważoną przyszłość. 

Caroline Ciuciu, prezes EPCA, powiedziała: „Z wielką przyjemnością rozpoczynamy czwartą już edycję projektu, który podkreśla znaczenie dialogu, umożliwia wymianę poglądów i inspiruje wspólną refleksję na zagadnienia niezwykle ważne dla naszej przysłości.“
Karl-H. Foerster, Dyrektor Wykonawczy stowarzyszenia PlasticsEurope dodał „Innowacyjne myślenie, kreatywność, głód wiedzy i odwaga mogą w zasadniczy sposób zmienić nasz świat na lepsze. Ogromnie cieszymy sie, że możemy brać w tym udział.”

Dobre przygotowanie merytoryczne uczestników i ich umiejętności argumentowania, przekonywania i debatowania to podstawowe elementy, które powinni prezentować młodzi ludzie bioracy udział w debatach i które mogą sprawić, że tegoroczna edycja EYDC będzie twórcza i dostarczy wszystkim niezapomnianych wrażeń.