Odra na czas – czas na Recykling Rejs

Ekologiczna akcja „Recykling Rejs – Odzyskuj tworzywa sztuczne”, organizowana od wielu lat przez Fundację PlasticsEurope Polska wspólnie z podróżnikiem i ekologiem Dominikiem Dobrowolskim, w tym roku będzie miała kilka odsłon, z których każda odbędzie się w innej części Polski, ale wszystkie dotyczyć będą tego samego, tj. walki z zaśmieceniem środowiska wodnego oraz promowania właściwego sposobu zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych. 

Na początek duże wyzwanie: kajakowy ultramaraton „Odra na czas – czas na Recykling Rejs" organizowany w ramach obchodów Roku rzeki Odry pod patronatem Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego. W ciągu trzech dni Dominik Dobrowolski przepłynie w swoim kajaku dystans 235 km, czyli żeglowny szlak od Brzegu (woj. opolskie) przez Wrocław aż do Nowej Soli (woj. lubuskie). Podczas wyprawy będzie płynąć praktycznie non stop z krótkimi przerwami i noclegami nad Odrą, jeżeli taka będzie konieczność. Akcja odbędzie się w dniach 20-22 kwietnia, a jej celem jest zachęcenie mieszkańców nadodrzańskich miejscowości do troski o rzekę Odrę i walkę z jej zaśmieceniem, widocznym szczególnie na wiosnę. Każdy z nas może przyczynić się do tego, żeby środowisko naturalne, w którym odpoczywamy pozostało niezaśmiecone także po naszym pobycie. 
W tym roku Fundacja PlasticsEurope Polska wspólnie z Dominikiem Dobrowolski kontynuuje akcję Recykling Rejs w zmienionej formule. Planowane jest kilka krótkich, kilkudniowych akcji, m.in. akcje na Nysie Łużyckiej, wokół jeziora Śniardwy, na Parsęcie w Kołobrzegu i w Gołdapi, podczas których organizatorzy nie tylko będą edukować, ale także organizować akcje sprzątania brzegów rzek i jezior. 

Kazimierz Borkowski, dyrektor Fundacji PlasticsEurope Polska, podkreśla: "Zaangażowanie środowisk lokalnych to podstawa powodzenia naszych akcji. Za śmieci w środowisku, nie tylko wodnym, odpowiedzialny jest nieefektywny gospodarki odpadami, oraz ludzie, którzy je tam porzucają. Musimy mieć świadomość, że każdy śmieć porzucony na lądzie, szczególnie tak lekki jak odpady tworzyw prędzej czy później trafi do środowiska wodnego, spłukany przez deszcz czy porwany przez wiatr. Odpady tworzyw, tak widoczne w środowisku wodnym, w ogóle nie powinny tam trafić, ponieważ mają dużą wartość jako surowiec wtórny np. w procesach recyklingu. Plastikowa butelka z wodą przyniesiona na plażę waży ponad 1,5 kg, a pusta tylko 35 g. Nie powinno więc być żadnym wysiłkiem wrzucenie jej do pojemnika na odpady, lub - jeśli go nie ma w pobliżu - zabranie jej ze sobą z powrotem."

Tylko współpraca wszystkich zaangażowanych stron pozwoli na postęp w poszukiwaniu rozwiązań globalnego problemu jakim jest zaśmiecenie środowiska morskiego (Marine Litter). To szerokie pojęcie obejmuje występowanie odpadów w wodach, na plażach i na wybrzeżach i nie ma wątpliwości co do negatywnych skutków tego zjawiska dla fauny morskiej W ramach prowadzonej od 2011 roku inicjatywy „Marine Litter Solutions”, organizacje przemysłu tworzyw sztucznych z całego świata angażują się w liczne programy, których celem jest ocena skali zanieczyszczenia środowiska wodnego przez odpady plastikowe i ich rzeczywistego wpływu na ekosystem, a także promocja właściwych postaw prośrodowiskowych (www.marinelittersolutions.com). W tym zakresie prowadzą lub współfinansują badania naukowe i wdrażają projekty informacyjne i edukacyjne mające na celu podniesienie świadomości mieszkańców o konieczności prawidłowego obchodzenia się z odpadami. Wewnętrzne działania branży dotyczące należytego nadzoru nad transportem i dystrybucją wyrobów przemysłu tworzyw sztucznych – granulatu i półproduktów – zaowocowały w roku 2013 projektem „Nie traćmy ani granulki”, który w roku 2015 został włączony do światowego programu „Operation Clean Sweep ®”. Inicjatywa ta dotyczy zapobiegania stratom granulatu i zanieczyszczaniu środowiska wodnego, powodowanemu przez przedostawanie się granulek do środowiska (www.opcleansweep.eu). 

Więcej informacji o akcjach Recykling Rejs na www.recykling-rejs.pl oraz na www.facebook.com/RecyklingRejs