III edycja konkursu debaty uczniowskiej – wspólnego projektu stowarzyszeń EPCA i PlasticsEurope

Czy inteligentne miasta przyszłości mogą się obyć bez petrochemii i tworzyw sztucznych? 

Po ogromnym sukcesie dwóch pierwszych edycji konkursu European Youth Debating Competition (www.eydc.eu), w 2018 odbędzie się kolejna edycja EYDC. Europejskie Stowarzyszenie Producentów Petrochemikaliów (EPCA) oraz PlasticsEurope, stowarzyszenie producentów tworzyw sztucznych w Europie, ponownie wspólnie organizują serię debat uczniowskich - od kwietnia do października 2018. Debata w Polsce odbędzie się w dniu 7 czerwca (czwartek) w Warszawie, w Audytorium im. J Czochralskiego na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Szczegóły i rejestracja na stronie www.eydc.eu.

W debatach krajowych weźmie udział ok. 500 młodych ludzi w wieku 16-19 lat z 9 krajów europejskich: Belgii i Holandii, Bułgarii, Chorwacji, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Polski, Włoch i Wielkiej Brytanii. 30 zwycięzców debat krajowych weźmie udział w europejskiej debacie finałowej, która odbędzie się 8 października 2018 w Wiedniu, podczas 52. Spotkania Rocznego EPCA.

Projekt EYDC to wielowymiarowa inicjatywa, której celem jest zaangażowanie młodych ludzi do wspólnej dyskusji nad najważniejszymi wyzwaniami współczesnego świata dzięki wyposażeniu ich w umiejętności publicznego wygłaszania niezależnych opinii i obrony swoich argumentów. Z kolei zaś dla przemysłu jest okazją spotkania i nawiązania kontaktów z młodym pokoleniem, wysłuchania i poznania jego poglądów czy wizji przyszłości. Temat tegorocznej debaty to „Living, learning, working and moving in Smart Cities of the future: with or without plastics and petrochemicals?” (Życie, nauka, praca i przemieszczanie się w inteligentnych miastach przyszłości - z udziałem petrochemii i tworzyw sztucznych czy bez?).

Jak będzie wyglądało nasze życie w bliskiej przyszłości w „inteligentnych miastach” włączających się do zrównoważonego rozwoju? Czy różne aspekty mobilności w miastach przyszłości będą ze sobą zintegrowane? Czy zakupy będą dostarczane przez drony? Czy środowisko pracy i nauki będzie wciąż funkcjonować w obecnej formule? Jaki będzie wkład petrochemii i tworzyw do kontynuowania zrównoważonego rozwoju społeczeństwa w erze cyfrowej?

Dobre przygotowanie merytoryczne uczestników i ich umiejętności argumentowania, przekonywania i debatowania to podstawowe elementy, które mogą sprawić, że tegoroczna edycja EYDC będzie twórcza i dostarczy wszystkim niezapomnianych wrażeń.

Caroline Ciuciu, prezes EPCA, podkreśla: „Jesteśmy przekonani, że oprócz edukacji w zakresie nauk przyrodniczych, techniki, inżynierii i matematyki (ang. STEM), równie ważne jest wyposażenie młodych ludzi w umiejętności przekonywania i debatowania, co pomoże im pozwoli im być aktywnymi uczestnikami współczesnego świata – często zmiennego i pełnego podziałów”

Karl-H. Foerster, Dyrektor Wykonawczy stowarzyszenia PlasticsEurope dodaje „Poprzednie edycje konkursu w latach 2016 i 2017 pokazały, że młodzi ludzie podają argumenty, świadczące o dojrzałości i zrozumieniu synergii i wspólnej odpowiedzialności przemysłu, konsumentów i całego społeczeństwa w podejściu do otaczającego świata.”