Location Online
Period 26 maja 2021
Description Doroczne spotkanie branży tworzyw sztucznych organizowane od kilku lat wspólnie przez Fundację PlasticsEurope Polska oraz Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

26 maja odbędzie się kolejne spotkanie branży tworzyw sztucznych pod hasłem „Sytuacja w branży i wpływ tworzyw sztucznych na konsumentów i środowisko 2021". Konferencja – w tym roku ponownie w formule online, będzie okazją do debaty profesjonalistów branży w ramach dwóch sesji tematycznych: „Wokół rynku i legislacji” oraz „Tworzywa sztuczne a konsument”.

Rejestracja i program konferencji