W Polsce zapotrzebowanie na tworzywa do produkcji wyrobów w roku 2019 szacowane jest przez PlasticsEurope na ok. 3,6 mln ton, co oznacza wzrost w porównaniu z rokiem 2018 o ok. 3%. Polska jest importerem netto tworzyw - największą ilość surowca importujemy z Niemiec, a spoza UE – z Korei Południowej. Ilości tworzyw zużywane na potrzeby przetwórstwa w naszym kraju stanowią ok. 7 % średniego zapotrzebowania europejskiego, a Polska pozostaje na szóstym miejscu pod względem zapotrzebowania na tworzywa w Europie po Niemczech, Włoszech, Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Udział poszczególnych segmentów zastosowań w ogólnym zużyciu tworzyw pozostaje niezmienny od lat - na pierwszym miejscu opakowania, kolejno wyroby dla budownictwa i motoryzacji.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją prasową