Czwarta z tegorocznych edukacyjnych akcji "Recykling Rejs 2019" wystartowała  29 sierpnia z Wrocławia i zakończyła się 6 września wspólnym finałem z akcją Clean River Project, która ruszyła na początku sierpnia z Koblencji przez Magdeburg do stolicy Niemiec. Płynący z zachodu na wschód kajakarze niemieccy i ze wschodu na zachód polska grupa prowadzona przez Dominika Dobrowolskiego na trasie liczącej łącznie 2 tys. km sprzątali rzeki, promowali recykling i edukowali mieszkańców. 
Do wyprawy i akcji sprzątania można się dołączyć zarówno w Polsce, jak i w Niemczech– zapraszał Dominik Dobrowolski - Na granicy polsko-niemieckiej, na Odrze spotkamy się z innymi kajakarzami i wspólnie dopłyniemy do Berlina, gdzie będzie zorganizowana ostatnia akcja sprzątania i wyjątkowa wystawa poruszająca problem zaśmiecenia środowiska wodnego. 

W czasie wyprawy "Recykling Rejs - kierunek Berlin" odbywały się liczne lokalne akcje, np. spotkanie z mieszkańcami i mediami w Nowej Soli oraz wspólna akcja sprzątania brzegów Odry. Nowosolską akcję pomagała zorganizować lokalna firma MELACO, która od wielu lat wspiera ekologiczne inicjatywy w rejonie. Z kolei w Krośnie Odrzańskim do akcji włączyło się Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Komunalne.

Cieszymy się, że coraz więcej osób, firm, instytucji, samorządów zwraca uwagę na problem zanieczyszczenia środowiska wodnego – mówi Kazimierz Borkowski, dyrektor Fundacji PlasticsEurope Polska – Zajmując się od wielu lat promowaniem postaw prośrodowiskowych oraz właściwego postępowania z odpadami tworzyw sztucznych, dobrze wiemy jak ważne jest zaangażowanie lokalnych społeczności, ale także i każdego z nas.

"Recykling Rejs - odzyskuj tworzywa sztuczne!" to projekt realizowany wspólnie przez Fundację PlasticsEurope Polska i podróżnika i ekologa Dominika Dobrowolskiego w Polsce już od 2011 roku. Partnerem akcji "Recykling Rejs 2019 - kierunek Berlin",  jednej z pięciu realizowanych w tym roku jest, REKOPOL – organizacja odzysku, która wspiera edukację ekologiczną i rozwój selektywnej zbiórki odpadów w Polsce.

Szczegóły:

www.recykling-rejs.pl i https://www.facebook.com/RecyklingRejs/

http://cleanriverproject.de/

RR 2019_Berlin_start_1.jpgStartRR 2019_Berlin_start_2.jpgWrocław

RR 2019_Nowa_sól_2.jpgNowa SólRR 2019_Gostchorze.jpgGostchorzeRR 2019_Granica.jpegGranica polsko-niemiecka