Siódma edycja ekologicznej akcji „Recykling Rejs – odzyskuj tworzywa sztuczne” organizowanej corocznie przez Fundację PlasticsEurope Polska wspólnie z podróżnikiem Dominikiem Dobrowolskim zwyciężyła w kategorii „Partnerstwo” internetowego plebiscytu „Ekoinspiracja roku” organizowanego w ramach V Ogólnopolskiego Programu „Odpowiedzialnie z Naturą” prowadzonego przez portal ekologiczny ekorynek.com. 

Celem organizowanych od 2011 roku akcji Recykling Rejs – odzyskuj tworzywa sztuczne” jest edukowanie na temat przeciwdziałania zaśmieceniu środowiska wodnego i zwrócenie przy tym uwagi na konieczność właściwego postępowania z wartościowymi odpadami, takimi jak odpady tworzyw sztucznych. Przez 7 lat odbywały się spływy, podczas których na kolejnych etapach tras prowadzone były spotkania informacyjne z mediami i lokalnymi społecznościami, a ich tematem była wspólna troska o środowiska wodnego. Dominik Dobrowolski przepłynął łącznie ponad 5300 km, spędzając w kajaku blisko 100 dni. W tym czasie spłynął najważniejszymi polskimi rzekami, w tym pięć razy Wisłą, odwiedził 13 województw, niektóre kilka razy, dotarł nawet do Berlina (trasa rejsu w roku 2014) oraz przepłynął trasę wzdłuż polskiego wybrzeża Bałtyku od Szczecina do Gdyni (rok 2015). W zmienionej formule projekt Recykling Rejs kontynuowany będzie także w roku 2018.

Informacja prasowa

Więcej informacji na www.recykling-rejs.pl oraz na www.facebook.com/RecyklingRejs