Dostępna jest już polska wersja językowa raportu Tworzywa Sztuczne w Obiegu Zamkniętym. Publikacja stanowi ważny krok w kierunku pełnego zrozumienia roli, jaką tworzywa mogą odegrać w gospodarce obiegu zamknietego. Zawiera szczegółową analizę cyklu życia tworzyw - od produkcji tworzyw w formie podstawowej, poprzez produkcję plastikowych wyrobów lub części, aż po zagadnienia związane ze zbiórką i zagospodarowaniem odpadów, w tym z produkcją regranulatów i ich zastosowaniem w różnych aplikacjach.

Zobacz Raport Tworzywa Sztuczne w Obiegu Zmkniętym