Raport roczny z działalności Fundacji PlasticsEurope Polska w roku 2018 już dostępny! Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem branży tworzyw sztucznych w Polsce, a także z aktualnymi danymi o produkcji i zapotrzebowaniu na tworzywa oraz o zagospodarowaniu odpadów tworzyw sztucznych w naszym kraju.

Zobacz Raport Roczny PEP 2018

Wersja anglojęzyczna raportu