• Światowa produkcja tworzyw sztucznych w roku 2018 osiągnęła blisko 360 mln ton, natomiast w Europie zaobserwowano niewielki spadek produkcji - wyniosła ona 61,8 mln ton w wobec 64,4 mln ton w roku 2017
  • Od roku 2006 w Europie ilość tworzyw poddanych recyklingowi zwiększyła się dwukrotnie
  • Europejski przemysł tworzyw sztucznych jest głęboko zaangażowany w przyspieszenie transformacji w kierunku bardziej efektywnego wykorzystania tworzyw sztucznych w gospodarce

Na dzisiejszej konferencji prasowej PlasticsEurope podczas Targów K, największych światowych targów przemysłu tworzyw sztucznych i gumy, przedstawione zostały podstawowe fakty na temat produkcji i zapotrzebowania na tworzywa sztuczne w Europie oraz zagospodarowania odpadów tworzyw, zawarte w najnowszym wydaniu dorocznego raportu „Tworzywa sztuczne  - fakty”.

Zaprezentowano również najważniejsze osiągnięcia i nowe pomysły branży zmierzające do zwiększenia stopnia wykorzystania tworzyw sztucznych w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Informacja prasowa

Zobacz raport "Tworzywa sztuczne - fakty"

Raport w języku angielskim "Plastics - facts"