Już po raz czwarty zapraszamy młodzież w wieku 16-19 lat do udziału w konkursie European Youth Debating Competition, organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Petrochemikaliów (EPCA) oraz PlasticsEurope, stowarzyszenie producentów tworzyw sztucznych w Europie. W 2019 r. debaty uczniowskie odbędą się w 7 krajach europejskich: Belgii i Holandii (występujących wspólnie jako „Kraje Beneluxu”), Francji, Hiszpanii, Niemczech, Polsce, Włoszech i Wielkiej Brytanii.

Uczniowie dyskutować będą na temat “Rethink, Reuse, Recycle: how would you shape a sustainable future with plastics and petrochemicals?” (Przemyśl, użyj powtórnie, zawróć w recyklingu: w jaki sposób chciałbyś kształtować przyszłość w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju wykorzystując tworzywa sztuczne i produkty petrochemiczne?).

Tegoroczne debaty krajowe organizowane są od marca do września, a wyłonionych w nich 25 zwycięzców weźmie udział w europejskiej debacie finałowej, która odbędzie się 7 października w Berlinie podczas 53 Spotkania Rocznego EPCA. W Polsce etap krajowy konkursu - jednodniowa debata - odbędzie się 21 maja w Krakowie.

Projekt EYDC to wielowymiarowa inicjatywa, której celem jest zaangażowanie młodych ludzi do wspólnej dyskusji nad najważniejszymi wyzwaniami współczesnego świata dzięki wyposażeniu ich w umiejętności publicznego wygłaszania niezależnych opinii i obrony swoich argumentów. Udział w konkursie ma także zachęcić młodych ludzi do kształcenia się w zakresie nauk przyrodniczych, techniki, inżynierii i matematyki (ang. STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics). Więcej informacji i rejestracja udziału.

Debaty w innych krajach:
Hiszpania, Tarragona, 26 marca 2019
Niemcy, Frankfurt, 4 maja 2019
Polska, Kraków, 21 maja 2019
Włochy, Mediolan, 30 maja 2019
Belgia/Holandia (do potwierdzenia)
Francja (do potwierdzenia)
Wielka Brytania (do potwierdzenia)