Zakończyła się IdentiPlast, wiodąca europejska konferencja poświęcona recyklingowi i odzyskowi tworzyw sztucznych. Tegoroczna 14. edycja IdentiPlast, która odbyła się w Londynie w dniach 7-8 marca, należała do rekordowych, zarówno pod względem frekwencji, jak i zasięgu – podczas dwóch dni konferencji, w której wzięło udział blisko 340 uczestników, w 12. sesjach tematycznych wystąpiło blisko 50 prelegentów, nie tylko z Europy, ale także USA, Kanady, Japonii, Indonezji, Kolumbii czy Ghany. 

Uczestnicy spotkania podkreślali, że przemysł tworzyw sztucznych ma kluczowe znaczenie dla gospodarki europejskiej, zwracając uwagę, że tworzywa jako materiał nie powinny być przedstawiane tylko w negatywnym świetle, ponieważ mają one ogromny potencjał w procesie transformacji europejskiej gospodarki w kierunku obiegu zamkniętego.

Konferencje IdentiPlast, organizowane od roku 1997 przez PlasticsEurope we współpracy z innymi organizacjami przemysłowymi, są jednym z najważniejszych wydarzeń umożliwiających wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie sortowania, recyklingu i odzysku tworzyw, zwłaszcza w krajach o mniej zaawansowanych systemach zagospodarowania odpadów. Wydarzenie to gromadzi przedstawicieli administracji lokalnych, administracji europejskiej oraz innych kręgów ustawodawczych, firmy i organizacje z sektora produkcji, przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych, ośrodki naukowe i badawcze oraz organizacje pozarządowe, a także media.

W 2019 r. współorganizatorem był m.in. BPF (British Plastics Federation).

Więcej informacji: www.identiplast.eu

Komunikat prasowy

IdentiPlast 2019_1.jpg