PlasticsEurope ogłasza plany producentów tworzyw sztucznych dotyczące zwiększenia inwestycji w recykling chemiczny z 2,6 miliarda euro w roku 2025 do 7,2 miliarda euro w 2030 roku. W celu przyspieszenia inwestycji w rozwój kluczowych technologii i realizacji założeń gospodarki o obiegu zamkniętym, PlasticsEurope wzywa do zapewnienia jasnych i zharmonizowanych przepisów i spójnych ram prawnych.

Recykling chemiczny umożliwia przetworzenie tych strumieni odpadów tworzyw, z których do tej pory odzyskiwano energię bądź trafiały one na wysypiska. Technologia ta umożliwia dostarczenie  znaczących ilości recyklatów o właściwościach takich samych jak tworzywa pierwotne   i stanowi doskonałe uzupełnienie recyklingu mechanicznego. Branża recyklinu, w tym  chemicznego, ma ogromny potencjał tworzenia nowych, jakościowych miejsc pracy i jest ważnym elementem neutralnej klimatycznie i konkurencyjnej Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Europie.

Szacuje się, że do 2050 niemal 60% produkcji tworzyw sztucznych może opierać się na surowcach wielokrotnie  wykorzystywanych m.in. w procesach  recyklingu. Firmy zrzeszone w PlasticsEurope już teraz inwestują miliardy euro współpracując z partnerami z łańcucha wartości na rzecz rozwoju recyklingu chemicznego i innych innowacyjnych technologii z zamiarem  dalszego zwiększania tych inwestycji tak, aby osiągnąć produkcję recyklatów na poziomie 1,2 mln ton do 2025 r. oraz 3,4 mln ton do 2030 r.

 

Zobacz informację prasową