Dr Markus Steilemann, Chief Executive Officer firmy Covestro, został nominowany na prezesa stowarzyszenia producentów tworzyw sztucznych PlasticsEurope, zastępując na tym stanowisku Javiera Constante, który objął funkcję prezesa Dow Latin Ameryka. Nowy prezes PlasticsEurope będzie dalej rozwijał stowarzyszenie i jego działalność w kierunku promowania zrównoważonej gospodarki obiegu zamkniętego.

Zobacz informację prasową