Światowa Koalicja na rzecz Tworzyw (Global Plastics Alliance - GPA) w swoim raporcie(5th Progress Report) opublikowała informacje na temat działań mających na celu walkę z zaśmieceniem środowiska morskiego przez odpady plastikowe. Do początku 2020 realizowanych lub zakończonych jest blisko l 400 projektów poświęconych temu zagadnieniu. Oznacza to czterokrotny wzrost od roku 2011, kiedy to światowa koalicja organizacji i stowarzyszeń przemysłu sztucznego rozpoczęła swoją działalność.

Projekty obejmują bardzo szerokie spectrum działań – od kampanii edukacyjnych i społecznych oraz międzynarodowych badań naukowych, poprzez akcje sprzątania i porządkowania plaż, aż po inwestycje i rozbudowę systemów zagospodarowania odpadów.

Szczegóły w informacji prasowej (w j. angielskim).