W odpowiedzi na europejską Strategię nt. Tworzyw Sztucznych platforma SusChem (the European Technology Platform for Sustainable Chemistry) wspólnie z partnerami branżowymi: CEFIC, EuPC, PlasticsEurope oraz ECP4 opracowała raport “Plastics Strategic Research and Innovation Agenda in a Circular Economy”. Dokument określa wyzwania związane z tworzywami sztucznymi w gospodarce o obiegu zamkniętym oraz definiuje kierunki przyszłych badań, które pozwolą znaleźć rozwiązania, umożliwiające sprostanie tym wyzwaniom. Trzy główne obszary, w których należy uwzględnić zasady cyrkularności to: wzornictwo i projektowanie wyrobów, recykling oraz alternatywne źródła surowców. 

Informacja prasowa w języku angielskim 
Pobierz raport