PlasticsEurope opublikowało najnowszy raport "Tworzywa sztuczne - Fakty 2017”, zawierający dane dotyczące produkcji, zużycia oraz zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych w Europie.

 

Światowa produkcja tworzyw wzrosła o 4% w stosunku do roku poprzedniego i w 2016 r. wyniosła 335 mln ton. Europa, z udziałem 19%, pozostaje drugim regionem pod względem co do wielkości produkcji tworzyw sztucznych regionem, ustępując jedynie Chinom, których udział wynosi 29 %. Zapotrzebowanie na tworzywa w Europie w 2016 r. wyniosło 49,9 mln ton (wzrost o 0,9 mln ton w stosunku do roku poprzedniego). Sektor opakowaniowy pozostaje największym odbiorcą tworzyw (39,9%). Zapotrzebowanie na tworzywa w krajach UE utrzymuje się na podobnym poziomie – liderem są Niemcy (24,6%), Polska od wielu lat zajmuje szóste miejsce (6,3%).

 

Dane za rok 2016 dotyczące zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych w Europie, wskazują, że po raz pierwszy recykling przewyższył składowanie. W 2016 r. zebrano 27 mln ton odpadów tworzyw, z czego 41,6% poddano odzyskowi energii, 31,1% zostało odzyskane w procesach recyklingu, a 27,3% odpadów trafiło na składowiska. 

 

W ostatnim dziesięcioleciu recykling odpadów tworzyw w UE28 (plus Norwegia i Szwajcaria) wzrósł o niemal 80%, zaś ilość odpadów składowanych zmniejszyła się o 43%. Jednocześnie poziomy recyklingu i składowania odpadów tworzyw bardzo różnią się w zależności od kraju. Podczas gdy w 10 państwach poziom odzysku przewyższa 90%, w wielu innych jest poniżej 30%. Oznacza to, że wciąż ponad 9 mln ton odpadów tworzyw jest składowane w Europie.

 

Anglojęzyczna wersja raportu "Plastics - the Facts 2017" do pobrania