Dziś w Brukseli odbyła się konferencja „The EU Plastics Industries – Towards Circularity”  pierwsza z planowanych raz do roku konferencji podsumowujących aktualny stan dobrowolnych zobowiązań branży związanych z koncepcją Gospodarki o Obiegu Zamkniętym oraz Strategią nt. Tworzyw Sztucznych. Przemysł tworzyw sztucznych i inne branże powiązane angażują się w realizację koncepcji Gospodarki Obiegu Zamkniętego i podejmują ambitne zobowiązania w tym zakresie. Powodzenie tych działań determinowane jest ścisłą współpracą wszystkich stron – od ustawodawcy na poziomie unijnym i krajowych przez firmy łańcucha wartości po konsumenta. Więcej w informacji prasowej (jęz. ang.).