Głosowanie w Parlamencie Europejskim ws projektu dyrektywy ws wyrobów jendorazowego użytku z tworzyw sztucznych, które odbyło się dzisiaj, wskazuje na determinację UE do ograniczenia zaśmiecenia środowiska odpadami niektórych wyrobów z tworzyw sztucznych. Producenci tworzyw wskazują na konieczność określenia jasnych i czytelnych reguł, które umożliwią faktyczne osiągnięcie tego celu. 

Komunikat prasowy PlasticsEurope