Po ogromnym sukcesie dwóch pierwszych edycji European Youth Debating Competition (www.eydc.eu), w 2018 konkurs EYDC rusza po raz trzeci. Europejskie Stowarzyszenie Producentów Petrochemikaliów (EPCA) oraz PlasticsEurope, stowarzyszenie producentów tworzyw sztucznych w Europie, ponownie wspólnie organizują serię debat uczniowskich - w terminie od kwietnia do października 2018.

W debatach krajowych weźmie udział łącznie ok. 500 młodych ludzi w wieku 16-19 lat z 9 krajów europejskich: Belgii i Holandii (występujących wspólnie jako „Kraje Beneluxu”), Bułgarii, Chorwacji, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Polski, Włoch i Wielkiej Brytanii. 30 zwycięzców debat krajowych weźmie udział w europejskiej debacie finałowej, która odbędzie się 8 października 2018 w Wiedniu, podczas 52 Spotkania Rocznego EPCA, organizowanego w dniach 7-10 października.

Projekt EYDC to wielowymiarowa inicjatywa, której celem jest zaangażowanie młodych ludzi do wspólnej dyskusji nad najważniejszymi wyzwaniami współczesnego świata dzięki wyposażeniu ich w umiejętności publicznego wygłaszania niezależnych opinii i obrony swoich argumentów, zaś dla przemysłu jest okazją spotkania i nawiązania kontaktów z młodym pokoleniem, wysłuchania i poznania jego poglądów czy wizji przyszłości. Temat tegorocznej debaty to „Living, learning, working and moving in Smart Cities of the future: with or without plastics and petrochemicals?” (Życie, nauka, praca i przemieszczanie się w inteligentnych miastach przyszłości - z udziałem petrochemii i tworzyw sztucznych czy bez?).

Jak będzie wyglądało nasze życie w bliskiej przyszłości w „inteligentnych miastach” włączających się do zrównoważonego rozwoju? Czy miasta przyszłości będą ze sobą całkowicie skomunikowane? Czy zakupy będą dostarczane przez drony? Czy środowisko pracy i nauki będzie wciąż funkcjonować w obecnej formule? Jaki będzie wkład petrochemii i tworzyw w nasze życie - domy, samochody, środowisko? 

Dobre przygotowanie merytoryczne uczestników i ich umiejętności argumentowania, przekonywania i debatowania to podstawowe elementy, które mogą sprawić, że tegoroczna edycja EYDC będzie twórcza i dostarczy wszystkim niezapomnianych wrażeń.

Serdecznie zapraszamy młodzież do udziału w debacie. Więcej informacji i rejestracja udziału