Kim jesteśmy

O nas

PlasticsEurope jest stowarzyszeniem reprezentującym producentów tworzyw sztucznych działających w Europie. Europejski przemysł tworzyw jest bardzo dynamicznym sektorem gospodarki przyczyniającym się do podwyższenia standardu życia poprzez upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań, umożliwienie efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych oraz ochrony klimatu.

Obok producentów polimerów – reprezentowanych przez PlasticsEurope, przemysł tworzyw sztucznych obejmuje również przetwórców – reprezentowanych przez European Plastics Converters (EuPC), recyklerów reprezentowanych przez European Plastics Recyclers (PRE) oraz producentów maszyn – reprezentowanych przez European Plastics and Rubber Machinery (EUROMAP).

PlasticsEurope – jedno z wiodących stowarzyszeń branżowych w Europie
 

1.1. business people shutterstock_583320175.png

PlasticsEurope jest jednym z czołowych europejskich stowarzyszeń branżowych, którego centra zlokalizowane są w Brukseli, Frankfurcie, Londynie, Madrycie, Mediolanie i Paryżu. Nasze firmy członkowskie mają łączny udział w produkcji wszystkich polimerów wytwarzanych w krajach Unii Europejskiej (EU28), a także w Norwegii, Szwajcarii i Turcji, wynoszący powyżej 90% i generują obroty o wartości blisko 240 mld euro rocznie. PlasticsEurope współpracuje także na poziomie globalnym poprzez Światową Radę Przemysłu Tworzyw (World Plastics Council - WPC) oraz poprzez Światową Koalicję na rzecz Tworzyw (Global Plastics Alliance - GPC). Głównym celem jest rozwiązanie problemu zaśmiecenia środowiska morskiego (Marine Litter). PlasticsEurope utrzymuje również ścisłą współpracę z krajowymi stowarzyszeniami związanymi z przemysłem tworzyw, działającymi zarówno w Europie jak i na świecie (PLASTICS US, ACC / Plastics division, PWMI, PAGEV, Plastics SA).
 

PlasticsEurope zajmuje się propagowaniem licznych zalet tworzyw sztucznych. Nasza działalność polega na:

 • utrzymywaniu kontaktów z instytucjami europejskimi i krajowymi, aby umożliwić podejmowanie decyzji w oparciu o rzetelną wiedzę na temat tworzyw sztucznych
 • współpracy ze wszystkimi ważnymi interesariuszami na płaszczyźnie europejskiej i krajowej (NGO, nauka, brand owner)
 • podkreślaniu wielu pozytywnych właściwości tworzyw sztucznych, które podczas ich całego cyklu życia przyczyniają się do lepszego funkcjonowania społeczeństwa
 • udostępnianiu materiałów informacyjnych i edukacyjnych, służących zwiększeniu wiedzy o tworzywach sztucznych i wyjaśnianiu ewentualnych nieporozumień dotyczących tworzyw sztucznych
 • inicjowaniu badań i wymiany informacji w celu zwiększenia świadomości na temat pozytywnego wpływu tworzyw sztucznych na zrównoważony rozwój, innowacyjność i jakość życia

Struktura organizacyjna
 

Najwyższym gremium decyzyjnym PlasticsEurope jest Walne Zgromadzenie (General Assembly) członków stowarzyszenia. Rada Zarządzająca (Steering Board) nadzoruje pracę Dyrektora Wykonawczego (Executive Director) i Zespołu Liderów (Leadership Team) w sprawach dotyczących strategii, budżetu i zasad działania. Radę Zarządzającą wspierają Regionalne Rady Doradcze (Regional Advisory Boards) i Komitet Koordynacyjny (Coordination Committee), w skład których wchodzą przedstawiciele firm członkowskich oraz dyrektorzy regionalni.

1.1. people meeting shutterstock_226766842.pngZespół Liderów tworzą: Dyrektor Wykonawczy, dyrektorzy poszczególnych pionów i Dyrektorzy Regionalni (Regional Directors). Zespół Liderów nakreśla strategię, opracowuje i kieruje projektami oraz zapewnia ich skuteczne wykonanie.

W Radzie Zarządzającej zasiadają członkowie zarządów organizacji członkowskich wybierani co trzy lata (z możliwością przedłużenia kadencji). Obecnie prezesem Rady jest Javier Constante (Dow Europe), funkcję wiceprezesa piastuje Rob Ingram (INEOS), Michael Zobel (LANXESS) i Tim Stedman, (TRINSEO) , zaś skarbnikiem jest Rob Ingram (INEOS).

Regionalne Rady Doradcze odpowiadają za należyte uwzględnienie specyficznych warunków i potrzeb występujących w konkretnych krajach.
 

Komitet Koordynacyjny:

 • Nadzoruje i ustala strategię oraz priorytety działania
 • Opracowuje rekomendacje dotyczące strategii działania
 • Ustala propozycję budżetu
 • Powołuje i rozwiązuje Grupy Robocze niezbędne do wykonania założonych celów w ramach ustalonego budżetu
   

Regionalne Grupy Doradcze, którym przewodzą członkowie Rady Zarządzającej z danego regionu:

 • Raportują działalność w ramach regionu do Komitetu Koordynacyjnego
 • Wprowadzają w regionie strategię i cele
 • Wspierają Grupy Produktowe
 • Proponują, zatwierdzają i wprowadzają budżet na działania w danym regionie
   

Grupa Produktowa, nadzorowana przez członka Rady Zarządzającej:

 • Raportuje działalność w ramach ustalonej strategii i priorytetów do Komitetu Koordynacyjnego
 • Podejmuje zagadnienia związane z poszczególnymi grupami produktów
 • Ustala i zarządza budżetem danej Grupy Produktowej.

PlasticsEurope - regiony

Stowarzyszenie PlasticsEurope działa w pięciu regionach:

Central Region 
Ingo Sartorius
PlasticsEurope 
ingo.sartorius@plasticseurope.org

Iberica Region 
Ignacio Marco
PlasticsEurope 
ignacio.marco@plasticseurope.org

Mediterranean Region 
Giuseppe Riva 
PlasticsEurope
giuseppe.riva@plasticseurope.org 

North Region 
Kim Michael Christiansen 
PlasticsEurope
kim.christiansen@plasticseurope.org 

West Region 
Eric Quenet
PlasticsEurope 
eric.quenet@plasticseurope.org 

PlasticsEurope - kontakty

Centrala w Brukseli i Regiony

 

Virginia Janssens

Virginia Janssens

Managing Director
PlasticsEurope
David Carroll

David Carroll

Director External Affairs
PlasticsEurope
Patricia Vangheluwe

Patricia Vangheluwe

Consumer & Environmental Affairs Director
PlasticsEurope
 Patrick d'Hose

Patrick d'Hose

Finance and Administration Director
PlasticsEurope
Brigitte Dero

Brigitte Dero

General Manager
ECVM & VinylPlus
Christian Block

Christian Block

Director Styrenics Chain
PlasticsEurope / Cefic
Ingo Sartorius

Ingo Sartorius

Regional Director a.i. – Central Region
PlasticsEurope
Ignacio Marco

Ignacio Marco

Regional Director - Ibérica Region
PlasticsEurope
 Giuseppe Riva

Giuseppe Riva

Regional Director – Mediterranean Region
PlasticsEurope
Kim Michael Christiansen

Kim Michael Christiansen

Regional Director – North Region
PlasticsEurope
Eric Quenet

Eric Quenet

Regional Director – West Region
PlasticsEurope

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat korzyści wynikających ze stosowania tworzyw sztucznych oraz działalności PlasticsEurope.