Position Papers

In PlasticsEurope's position papers wordt het standpunt van de organisatie uiteengezet over belangrijke kwesties die van invloed zijn op de kunststofindustrie.

position papers

PDe position papers van PlasticsEurope zetten de standpunten van de organisatie uiteen met betrekking tot belangrijke kwesties in de kunststofindustrie. De onepagers geven een beknopte samenvatting van de belangrijkste boodschappen en, in voorkomend geval, belangrijkste aanbevelingen.

Er zijn position papers over:

Rethinking Packaging: An overview of the key principles that should guide the revision of the Packaging and Packaging Waste Directive and the Essential Requirements for packaging - December 2020

Neem voor meer informatie contact met ons

Neem contact met ons op voor meer informatie over kunststoffen en de activiteiten van PlasticsEurope.