Position Papers

PlasticsEurope's view papers set out the organisation’s viewpoint on key issues affecting the plastics industry.

position papers

Oświadczenia
 

W oświadczeniach PlasticsEurope zawarte jest określone stanowisko stowarzyszenia na temat aktualnych zagadnień i zmian, w których istotną rolę odgrywają tworzywa sztuczne.
Tutaj znajdziesz europejskie stanowiska w języku angielskim.

Contact us today for more information

Contact us today for more information about the benefits of plastics and the activities of PlasticsEurope.